διαμάντι

当ページのリンクには広告が含まれています。

διαμάντι(ディアマンディ)は「ダイヤモンド、ダイアモンド、金剛石」という意味の中性名詞です。

目次

διαμάντι(ディアマンディ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「不屈、無敵」から。非常に硬く、加工が難しいことに由来します。

諸言語に派生した後、イタリア語から中世ギリシャ語に再度取り入れられました。

元の古代ギリシャ語を継承したαδάμας(アダーマス)やαδάμαντας(アダマンダス)はややかしこまった言い方です。

 • 古代ギリシャ語:-|否定の接頭辞
 • 古代ギリシャ語:δαμνάω|征服する、支配する
  • 古代ギリシャ語:δάμας|非常に硬い金属や鉱石(鋼など)、ダイヤモンド
   • ギリシャ語:αδάμας|ダイヤモンド
    • ギリシャ語:αδάμαντας|ダイヤモンド
   • ラテン語:adamas|非常に硬い金属や鉱石(アダマント)
    • ラテン語:adamas→adamantem
     • 英語:adamant|アダマント
    • ラテン語:adamas→diamas
     • イタリア語:diamante|ダイヤモンド
      • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:διαμάντι|ダイヤモンド
     • 英語:diamond|ダイヤモンド

διαμάντι(ディアマンディ)- 関連項目

同じ分類 [宝石] の単語

同じ分類 [鉱物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

διαμάντι(ディアマンディ)- 中性名詞

主な意味

 1. ダイヤモンド、ダイアモンド、金剛石

読み方

 • ディアマンディ|διαμάντι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • diamanti

英語訳

 1. diamond

語形変化

単数複数
主格διαμάντι
ディアマンティ
διαμάντια
ディアマンティア
属格διαμαντιούδιαμαντιών
対格διαμάντιδιαμάντια
呼格διαμάντιδιαμάντια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次