ένδυμα

当ページのリンクには広告が含まれています。

ένδυμα(エンディマ)は「服・衣服、ドレス」という意味の中性名詞です。

目次

ένδυμα(エンディマ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「服を着る」などを表す動詞から派生。

「服・衣服(の一点)」を表すフォーマルな単語で、ρούχο(ルーホ)のほうがより一般的に用いられます。

特に「ドレス」を指すこともあります。ドレスとしての類義語は、φόρεμα(フォーレマ)やαμφίεση(アンフィエシ)など。

 • 古代ギリシャ語:ἐν|…に、…の中
 • 古代ギリシャ語:δύω|沈める、つっこむ、入る…
  • ギリシャ語:δύω|太陽などが沈む、(比喩)消える、衰退する、低下する
  • 古代ギリシャ語:ἐνδύω|服を着る、日が沈む…など
   • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:ντύνω|服を着せる、かぶせる(ἐνδύνω→ἐνδύνωから)
   • -ιμο|名詞化, …ingの接尾辞
    • ντύσιμο|:服・衣服、衣類、服装、衣装、※特に服を着ること、着こなし、装い
   • 古代ギリシャ語:ἔνδυσις
    • ギリシャ語:ένδυση:服・衣服、衣類、衣料品、服装、衣装
   • ἐνδύω + -μα|名詞化の接尾辞
    • ἔνδυμα
     • ギリシャ語:ένδυμα:服・衣服、ドレス
     • ギリシャ語:ενδυμασία|服装、衣装、ワードロープ

ένδυμα(エンディマ)- 関連項目

同じ分類 [衣類] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ένδυμα(エンディマ)- 中性名詞

主な意味

 1. 服・衣服
 2. ドレス

読み方

 • エンディマ|ένδυμα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • endyma

英語訳

 1. clothing, garment
 2. dress

語形変化

単数複数
主格ένδυμα
エンディマ
ενδύματα
エンディマタ
属格ενδύματος
エンディマトス
ενδυμάτων
エンディマトン
対格ένδυμαενδύματα
呼格ένδυμαενδύματα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次