νήμα

νήμα(ニーマ)は「糸、毛糸、編み糸」という意味の中性名詞です。

νήμα - 語源・由来・派生

糸、特に編み物用の毛糸を表す単語です。

 • 古代ギリシャ語νέω泳ぐ、浮く、紡ぐ
  • 古代ギリシャ語νήθω紡ぐ
   • 古代ギリシャ語νῆμα糸、シルク、クモの巣
    • ギリシャ語νήμα糸、毛糸、編み糸

類義語

 • κλωστή(クロスティ)糸、縫い糸
 • σπάγγος(スパンゴス)たこ糸、荷造り紐、細いロープ
 • σπάγκος(スパンゴス)たこ糸、荷造り紐、細いロープ
 • χορδή(ホルディ)楽器の弦、弓の弦・糸
 • πετονιά(ペトニア)釣り糸

νήμα - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. 糸、毛糸、編み糸

読み方

ニーマ

ラテン文字(ローマ字)表記

nima

英語訳

 1. yarn

語形変化

単数複数
主格νήμα
ニーマ
νήματα
ニーマタ
属格νήματοςνημάτων
対格νήμανήματα
呼格νήμανήματα

用例

βαμβακερό νήμα πλεξίματος
ヴァンヴァケロ ニーマ プレクシーマトス
コットン毛、綿の編み

 • βαμβακερόςコットンの、綿の、木綿の
  • βαμβακερόコットンの、綿の、木綿の(中性形)
 • πλέξιμο編み物
  • πλεξίματος編み物の、編み物用の(属格形)

νήμα - 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語