όστρακο

当ページのリンクには広告が含まれています。

όστρακο(オストラコ)は「貝殻」という意味の中性名詞です。「陶器のかけら」の意味もあります。オストラシズム(陶片追放)に関連。

目次

όστρακο(オストラコ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で殻や陶器(のかけら)を表すὄστρακονから。牡蠣、または骨からの派生と推測されています。

 • 古代ギリシャ語:ὀστέον|骨
 • ギリシャ語(カサレヴサ):οστούν|骨(フォーマル)
  • ギリシャ語:οστό|骨
 • 古代ギリシャ語:ὄστρεον|二枚貝、牡蠣
  • ラテン語:ostrea|牡蠣、ムール貝
   • 英語:oyster|牡蠣
  • 古代ギリシャ語:ὄστρακον|陶器や土器、そのかけら、かけらでつくった楽器、貝やカメなどの硬い殻、卵の殻
   • 古代ギリシャ語:ὀστρακισμός|陶片追放、オストラシズム
    • ギリシャ語:οστρακισμός|陶片追放、オストラシズム
   • ギリシャ語:όστρακο|貝殻、陶器や土器のかけら

貝殻はκοχύλι(コヒーリ)ともいいます。

軟甲綱

カニやエビなどが属する「軟甲綱」の学名は、古代ギリシャ語の「柔らかい殻」に由来します。

脱皮直後は柔らかいとか、フジツボなどよりは柔らかい、といった意味で名付けられたようです。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:μαλακός|柔らかい
 • 古代ギリシャ語:ὄστρακον|陶器や土器、そのかけら、かけらでつくった楽器、貝やカメなどの硬い殻、卵の殻
  • 古代ギリシャ語:μαλακόστρακος|柔らかい殻の、柔らかい殻を持った
   • ラテン語(学名):Malacostraca|軟甲綱(μαλακόστρακοςの中性複数形として)
    • ギリシャ語:Μαλακόστρακα|軟甲綱(再借用)

όστρακο(オストラコ)- 中性名詞

主な意味

 1. 貝殻
 2. 陶器、土器のかけら(オストラコン)

読み方

 • オストラコ|όστρακο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • ostrako

英語訳

 1. seashell
 2. a fragment of a vase, ostracon

語形変化

単数複数
主格όστρακο
オストラコ
όστρακα
オストラカ
属格οστράκου,
όστρακου
οστράκων
対格όστρακοόστρακα
呼格όστρακοόστρακα

όστρακο(オストラコ)- 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [生物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次