μανιτάρι

μανιτάρι(マニターリ)は「きのこ」という意味の中性名詞です。

目次

μανιτάρι - 語源・由来・派生

小アジアの山の名前に由来。

きのこやカビ、酵母などの総称「菌類」はμύκηταςと言います。

 • 古代ギリシャ語:Ἄμανος|アマノス山
  • 古代ギリシャ語:ἀμανίτης|きのこ
   • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:μανιτάρι|きのこ

派生・関連

 • μανιταράκι|小さなきのこ
 • μανιταρόσουπα|きのこスープ
  • σούπα|スープ
 • μανιταρόπιτα|きのこパイ
  • πίτα|パイ、ピタ
 • ασπρομανίταρο|マッシュルーム(ツクリタケ・セイヨウマツタケ)
  • άσπρος|白い
 • βασιλομανίταρο|ポルチーニ(ヤマドリタケ)
  • βασιλιάς|王

μανιτάρι - 中性名詞

主な意味

 1. きのこ

読み方

 • マニターリ|μανιτάρι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • manitari

英語訳

 1. mushroom

語形変化

単数複数
主格μανιτάρι
マニターリ
μανιτάρια
マニターリア・マニターリャ
属格μανιταριούμανιταριών
対格μανιτάριμανιτάρια
呼格μανιτάριμανιτάρια

μανιτάρι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [生物] の単語

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる