χάλυβας

χάλυβας(ハーリヴァス・ハリヴァス)は「鋼、鋼鉄、スチール、スティール」という意味の男性名詞です。

より一般的に用いられるατσάλι(アツァーリ)という単語もあります。

χάλυβας - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. 鋼、鋼鉄、スチール、スティール

読み方

ハーリヴァス・ハリヴァス

ラテン文字(ローマ字)表記

chalyvas

英語訳

  1. steel

語形変化

単数複数
主格χάλυβας
ハーリヴァス・ハリヴァス
χάλυβες
ハーリヴェス・ハリヴェス
属格χάλυβαχαλύβων
対格χάλυβαχάλυβες
呼格χάλυβαχάλυβες

χάλυβας - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [金属] の単語

同じ分類 [材料] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ας-ες] の単語