χάλυβας

当ページのリンクには広告が含まれています。

χάλυβας(ハーリヴァス・ハリヴァス)は「鋼、鋼鉄、スチール、スティール」という意味の男性名詞です。

目次

χάλυβας(ハーリヴァス・ハリヴァス)- 語源・由来

アナトリア北部のポントスやカッパドキアにいたとされる、優れた金属細工師「カリュベス(カリベス)族」の名前に由来した単語です。

カリュベス族については、ホメロスやクセノフォン、ストラボンなどの著作で語られており、ラテン語の「鋼, chalybs」もこれが語源となっています。

 • 古代ギリシャ語:Χάλυβες|カリュベス(カリベス)族
  • 古代ギリシャ語:χάλυψ|鉄や鋼、とても硬い金属
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:χάλυβας|鋼、鋼鉄(χάλυψの対格形から)

より一般的に用いられるατσάλι(アツァーリ)という単語もあります。

χάλυβας(ハーリヴァス・ハリヴァス)- 関連項目

同じ分類 [金属] の単語

同じ分類 [材料] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ας-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

χάλυβας(ハーリヴァス・ハリヴァス)- 男性名詞

主な意味

 1. 鋼、鋼鉄、スチール、スティール

読み方

 • ハーリヴァス・ハリヴァス|χάλυβας

ラテン文字(ローマ字)表記

 • chalyvas

英語訳

 1. steel

語形変化

単数複数
主格χάλυβας
ハーリヴァス・ハリヴァス
χάλυβες
ハーリヴェス・ハリヴェス
属格χάλυβαχαλύβων
対格χάλυβαχάλυβες
呼格χάλυβαχάλυβες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次