βασιλιάς

当ページのリンクには広告が含まれています。

βασιλιάς(ヴァシリアス)は「王、キング(チェス)、王者」という意味の男性名詞です。

目次

βασιλιάς(ヴァシリアス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「王」を継承。

称号としての「王」や、チェスの駒の「キング」を表す単語です。

トランプの「キング」を表す場合には、ρήγας(リガース)またはπαπάς(パパース)のほうが一般的です。

関連して「女王、王妃」やチェスの「クイーン」はβασίλισσα(ヴァシリサ)と言います。

 • 古代ギリシャ語:βασιλεύς|王
  • ギリシャ語(カサレヴサ):βασιλεύς(ヴァシレフス)|王
  • βασιλέας|βασιλεύςの対格形
   • ギリシャ語:βασιλιάς|王、キング(チェス)
   • -ισσα|男性名詞に対応する女性名詞をつくる接尾辞
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:βασίλισσα|女王、王妃、クイーン(チェス)

日本語における「王、キング」と同じく、特定の分野で力を持つ人や動物、集団などの比喩に用いられることもあります。

 • o βασιλιάς των ζώων:動物の。ライオン, λιοντάριのこと
 • o βασιλιάς της αυτοκινητοβιομηχανίας:自動車産業の王者(どこだろう?)

βασιλιάς(ヴァシリアス)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [社会] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ας-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

βασιλιάς(ヴァシリアス)- 男性名詞

主な意味

 1. 王、王者
 2. キング(チェス)

読み方

 • ヴァシリアス|βασιλιάς

ラテン文字(ローマ字)表記

 • vasilias

英語訳

 1. king

語形変化

単数複数
主格βασιλιάς
ヴァシリアス
βασιλιάδες
ヴァシリアデス
属格βασιλιά
ヴァシリア
βασιλιάδων
ヴァシリアドン
対格βασιλιάβασιλιάδες
呼格βασιλιάβασιλιάδες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次