μακροβιότητα

当ページのリンクには広告が含まれています。

μακροβιότητα(マクロヴィオーティタ)は「長寿、長命、長生き」という意味の女性名詞です。

目次

μακροβιότητα(マクロヴィオーティタ)- 語源・由来

「長い + 人生」。同義語に、μακροζωία(マクロゾイア)やμακροημέρευση(マクロイメレフシ)などがあります。

「短命」はολιγοζωία(オリゴゾイア)といいます。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:μακρός|長い
  • ギリシャ語:μακρο-|長さを表す接頭辞
  • 英語(ラテン語などを経て):macro-|長さや大きさなどを表す接頭辞
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:βίος|生活、人生、寿命
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:μακρόβιος|長寿の
   • ギリシャ語:-ότητα|形容詞から抽象名詞をつくる接尾辞
    • ギリシャ語:μακροβιότητα|長寿、長命、長生き

μακροβιότητα(マクロヴィオーティタ)- 関連項目

同じ分類 [生物学] の単語

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

μακροβιότητα(マクロヴィオーティタ)- 女性名詞

主な意味

 1. 長寿、長命、長生き

読み方

 • マクロヴィオーティタ|μακροβιότητα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • makroviotita

英語訳

 1. longevity, a long life

語形変化

ふつうは複数形をとりません。

単数複数
主格μακροβιότητα
マクロヴィオーティタ
μακροβιότητες
マクロヴィオーティテス
属格μακροβιότητας
マクロヴィオーティタス
μακροβιοτήτων
マクロヴィオーティトン
対格μακροβιότηταμακροβιότητες
呼格μακροβιότηταμακροβιότητες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次