βασίλισσα

当ページのリンクには広告が含まれています。

βασίλισσα(ヴァシリサ・ヴァシーリサ)は「女王、王妃、クイーン(チェス)」という意味の女性名詞です。

目次

βασίλισσα(ヴァシリサ・ヴァシーリサ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「王」から。

主権を持つ「女王」、王の妻としての称号「王妃」、それからチェスの駒の「クイーン」を表す単語です。

トランプの「クイーン」はντάμα(ダーマ)と言います。

日本語や英語と同じく、力のある女性や愛されている女性を比喩的に表したり、アリやハチのように繁殖をおこなうメスの昆虫を指したりもします。

 • 古代ギリシャ語:βασιλεύς|王
  • ギリシャ語(カサレヴサ):βασιλεύς(ヴァシレフス)|王
  • βασιλέας|βασιλεύςの対格形
   • ギリシャ語:βασιλιάς|王、キング(チェス)
   • -ισσα|男性名詞に対応する女性名詞をつくる接尾辞
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:βασίλισσα|女王、王妃、クイーン(チェス)

βασίλισσα(ヴァシリサ・ヴァシーリサ)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [社会] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

βασίλισσα(ヴァシリサ・ヴァシーリサ)- 女性名詞

主な意味

 1. 女王、王妃
 2. クイーン(チェス)

読み方

 • ヴァシリサ・ヴァシーリサ|βασίλισσα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • vasilissa

英語訳

 1. queen

語形変化

単数複数
主格βασίλισσα
ヴァシリサ・ヴァシーリサ
βασίλισσες
ヴァシリセス・ヴァシーリセス
属格βασίλισσας
ヴァシリサス・ヴァシーリサス
βασιλισσών
ヴァシリソン
対格βασίλισσαβασίλισσες
呼格βασίλισσαβασίλισσες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次