σύγκρουση

σύγκρουση(シングルシ)は「争い、紛争、対立、衝突」という意味の女性名詞です。

σύγκρουση - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 争い・紛争、戦い(軍事・スポーツ・政治などいろいろ)、対立、意見の相違、論争、喧嘩
 2. 衝突(物理的な)、事故

読み方

シングルシ

ラテン文字(ローマ字)表記

sygkrousi

英語訳

 1. conflict, dispute, disagreement, brawl, fray
 2. collision, crash, accident

語形変化

単数複数
主格σύγκρουση
シングルシ
συγκρούσεις
シングルーシス
属格σύγκρουσης
συγκρούσεως
συγκρούσεων
対格σύγκρουσησυγκρούσεις
呼格σύγκρουσησυγκρούσεις

用例

 • ένοπλη σύγκρουση
  エノプリ シングルシ
  武力紛争
 • μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων
  メトピキ シングルシ ディオ アフトキニートン
  二台の車の正面衝突

σύγκρουση - 関連項目

関連カテゴリー

同じ分類 [社会] の単語

同じ分類 [言動] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-εις] の単語