θρίαμβος

当ページのリンクには広告が含まれています。

θρίαμβος(スリーアンヴォス・スリアンヴォス・トゥリーアンヴォス・トゥリアンヴォス)は「勝利、征服、成功、偉業、凱旋」という意味の男性名詞です。

目次

θρίαμβος(スリーアンヴォス・スリアンヴォス・トゥリーアンヴォス・トゥリアンヴォス)- 語源・由来

語源は不確か。

φλοῖσβος, θόρυβος(騒音)のような「音」に関連する、かつ-βοςの音をもつギリシャ祖語が起源と推測されています。

ラテン語では、もとの古代ギリシャ語がもつ意味が拡充し「勝利」や「成功」などを表すようになりました。

現代ギリシャ語はこれを再度(意味的に)借用しています。

 • ギリシャ祖語で音に関連する単語?
  • 古代ギリシャ語:θρίαμβος|軍隊による凱旋、ギリシャ神話の神「デュオニソス」への聖歌
   • ラテン語:triumphus|凱旋、勝利、勝利の祝賀…
    • 英語:triumph|勝利、征服…
    • フランス語:triomphe
    • ギリシャ語:θρίαμβος|凱旋、勝利(大勝利)、征服、成功(大成功)、偉業、業績、成果

もとの意味は「凱旋」で、たとえばパリのエトワール凱旋門などの「凱旋門」には、そのままこの単語が用いられます。

 • Αψίδα του Θριάμβου
  アプシーダ トゥ スリーアンヴ
  凱旋門
  Arc de Triomphe

一般的な「勝利、勝ち, victory」を表す単語はνίκη(ニーキ)です。対義語の「敗北、負け」はήττα(イータ)。

ただし、θρίαμβοςも「大きな勝利」や「努力や苦労の結果の勝利」のような意味で、日常的に用いられる単語です。スポーツの結果などによくみられます。

 • θρίαμβος με πεντάρα…
  5点獲得での勝利…
  triumph with five…

θρίαμβος(スリーアンヴォス・スリアンヴォス・トゥリーアンヴォス・トゥリアンヴォス)- 関連項目

同じ分類 [喜び・楽しさ] の単語

同じ分類 [言動] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

θρίαμβος(スリーアンヴォス・スリアンヴォス・トゥリーアンヴォス・トゥリアンヴォス)- 男性名詞

主な意味

 1. 勝利(大勝利)、征服
 2. 成功(大成功)
 3. 偉業、業績、成果
 4. 凱旋

読み方

 • スリーアンヴォス・スリアンヴォス・トゥリーアンヴォス・トゥリアンヴォス|θρίαμβος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • thriamvos

英語訳

 1. triumph, victory
 2. success
 3. achievement
 4. triumph

語形変化

単数複数
主格θρίαμβοςθρίαμβοι
属格θριάμβουθριάμβων
対格θρίαμβοθριάμβους
呼格θρίαμβεθρίαμβοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次