μονόκερως

μονόκερως(モノーケロス)は「ユニコーン、一角獣、いっかくじゅう座、一角獣座」という意味の男性名詞です。μονόκεροςと綴る場合もあります。先頭大文字で星座名を表します。

μονόκερως - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語の「ひとつのツノ」から。

 • 古代ギリシャ語:μόνος + κέρας + -ως|ひとつの + ツノ + 形容詞化
  • μονόκερως|ひとつのツノを持った
   • ギリシャ語:μονόκερως, μονόκερος|ユニコーン
   • Μονόκερως, Μονόκερος|いっかくじゅう座
   • ラテン語:monocerōs|ユニコーン
  • 英語:Monoceros|いっかくじゅう座

μονόκερωςは古代ギリシャ語を継承した綴り方、μονόκεροςは新しい綴り方です。

なお「いっかくじゅう座」は、17世紀にオランダの天文学者「プランシウス」が考案、ドイツの天文学者「バルチウス」が設定した星座です。新しい星座なので神話はありません。

μονόκερως - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. ユニコーン、一角獣
 2. いっかくじゅう座、一角獣座

読み方

モノーケロス

ラテン文字(ローマ字)表記

monokeros

英語訳

 1. unicorn
 2. Monoceros

語形変化

μονόκεροςの語形変化です。「いっかくじゅう座」を表す場合は先頭大文字で、複数形はありません。

単数複数
主格μονόκερος
モノーケロス
μονόκεροι
モノーケリ
属格μονόκερουμονόκερων
対格μονόκερομονόκερους
呼格μονόκερεμονόκεροι

μονόκερως - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [星座] の単語

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語