Σατανάς

Σατανάς(サタナス)は「悪魔、魔王、サタン」という意味の男性名詞です。

Σατανάς - 語源・由来・派生

ヘブライ語で「敵」を表す単語(サターン、サーターン)からの借用語です。Satanの語源。

  • ヘブライ語שָׂטָן敵、敵対者→悪魔、魔王、サタン
    • 古代ギリシャ語Σατάν, Σατᾶν, Σατανᾶς悪魔、魔王、サタン
    • ギリシャ語Σατάν悪魔、魔王、サタン

なお、キリスト教でサタンと同一視される(こともある)堕天使ルシファーは、ギリシャ語でΕωσφόρος(エオスフォーロス)と言います。

Σατανάς - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. 悪魔、魔王、サタン

読み方

サタナス

ラテン文字(ローマ字)表記

Satanas

英語訳

  1. Satan, Devil

語形変化

複数形はありません。

単数
主格Σατανάς
属格Σατανά
対格Σατανά
呼格Σατανά

Σατανάς - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語