Κασσιόπη

Κασσιόπη(カシオーピ)は「カシオペア座、カシオペイア(神話の人物)」という意味の女性名詞です。

Κασσιόπη - 語源・由来・派生

ギリシャ神話の登場人物名。また、それに由来した星座名です。

ケーペウス(ケフェウス座)の妻で、アンドロメダ(アンドロメダ座)の母。

  • 古代ギリシャ語:Κασσιόπη, Κασσιόπεια|カシオペイア
    • ギリシャ語:Κασσιόπη|カシオペイア、カシオペア座
      • ラテン語・英語:Cassiopeia|カシオペイア、カシオペア座

Κασσιόπη - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. カシオペア座(星座名)
  2. カシオペイア(神話の人物)

読み方

カシオーピ

ラテン文字(ローマ字)表記

Kassiopi

英語訳

  1. Cassiopeia
  2. Cassiopeia

語形変化

単数
主格Κασσιόπη
属格Κασσιόπης
対格Κασσιόπη
呼格Κασσιόπη

Κασσιόπη - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [星座] の単語

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語