Ωρίων

Ωρίων(オリオン)は「オリオン座、オリオン(神話の人物)」という意味の男性名詞です。

Ωρίων - 語源・由来・派生

ギリシャ神話の登場人物名。また、それに由来した星座名です。

 • 古代ギリシャ語:Ὠρίων(オリオン)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:Ωρίων(オリオン、オリオン座)
  • ラテン語・英語:Orion(オリオン、オリオン座)

星座名は、神話に登場する狩人「オリオン」に由来します。さそり座と関連の深い星座です。

α星ベテルギウスと、冬の大三角形

オリオン座のα星「ベテルギウス」はとても明るい恒星(一等星)です。

ベテルギウス・おおいぬ座のα星「シリウス」・こいぬ座のα星「プロキオン」を結んだ三角形は冬の大三角形と呼ばれます。

 • Μπετελγκέζ(ベテルゲーズ)

β星リゲル

β星の「リゲル」も、α星と同じく一等星の恒星です。

 • Ρίγκελ(リーゲル)

Ωρίων - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. オリオン座(星座名)
 2. オリオン(神話の人物)

読み方

オリオン

ラテン文字(ローマ字)表記

Orion

英語訳

 1. Orion
 2. Orion

語形変化

単数
主格Ωρίων
属格Ωρίωνος
対格Ωρίωνα
呼格Ωρίων

Ωρίων - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [星座] の単語

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語