κοράκι

当ページのリンクには広告が含まれています。

κοράκι(コラーキ)は「カラス・烏・鴉」という意味の中性名詞です。

目次

κοράκι(コラーキ)- 語源・由来


古代ギリシャ語の「カラス, κόραξ」が語源。起源は明らかになっていませんが、擬声語(カラスの鳴き声)に由来するものと推測されています。

κοράκιは「カラス科の鳥全般」を表す単語です。ただし、特に「ワタリガラス」を指すこともあります。

同義語のκόρακας(コラカス)はやや公式的、文学的な語彙で、κόρακαςが大型のカラス、κοράκιが小型のカラスを指すことが多いですが、英語のcrow, ravenのように明確に区別されるものではありません。

 • 古代ギリシャ語:κόραξ|カラス
  • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:κόρακας|カラス
  • 古代ギリシャ語:κοράκιον|κόραξの指小形
   • ギリシャ語:κοράκι|カラス
 • -άκι|小さいことを表す接尾辞。指小辞

カラスの色や特徴から比喩的に、葬儀業者や狡猾な人、詐欺師を、また勤勉で賢い学生などを表す場合もあります。

Έπεσαν επάνω του σαν τα κοράκια.
彼らはカラスのように彼の元へ群がった。
They swarmed him like crows.

κοράκι(コラーキ)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [動物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

κοράκι(コラーキ)- 中性名詞

主な意味

 1. カラス・烏・鴉

読み方

 • コラーキ|κοράκι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • koraki

英語訳

 1. crow, raven

語形変化

単数複数
主格κοράκικοράκια
属格κορακιούκορακιών
対格κοράκικοράκια
呼格κοράκικοράκια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次