πορτοκάλι

πορτοκάλιは「オレンジ」という意味の中性名詞です。特にスイートオレンジ🍊を指します。

πορτοκάλι - 語源・由来・派生

単語の起源は「ポルトガル🇵🇹」にあります。

オレンジ🍊がヨーロッパ諸国の人々に知られるようになったのは16世紀です。広めたのはポルトガルの商人。

このことから、当時のイタリア人はこの果物🍊を、商人の国名そのまま「ポルトガル🇵🇹」と呼ぶようになります。

 • ヴェネト語Portogalloポルトガル🇵🇹
  • ヴェネト語portogalloオレンジ🍊

この「オレンジ = ポルトガル」という呼び方は、ギリシャや周辺の国々の言葉に波及しました。

 • ギリシャ語Πορτογαλίαポルトガル🇵🇹
  • ギリシャ語πορτοκάλιオレンジ🍊

以下は、ギリシャ周辺各国の「オレンジ」です。よく似ていますね。

 • ギリシャ語πορτοκάλι
 • ブルガリア語портокал
 • マケドニア語портокал
 • ルーマニア語portocală
 • トルコ語portakal

πορτοκάλι - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. オレンジ、スイートオレンジ

読み方

ポルトカーリ [πορτοκάλι]

ラテン文字

portokali

英語訳

 1. orange

用例

 • オレンジジュース
  χυμός πορτοκάλι
  ヒモース ポルトカーリ
 • オレンジジュース(別の言い方)
  χυμός πορτοκαλιού
  ヒモース ポルトカリウ

語形変化

単数複数
主格πορτοκάλιπορτοκάλια
属格πορτοκαλιούπορτοκαλιών
対格πορτοκάλιπορτοκάλια
呼格πορτοκάλιπορτοκάλια

πορτοκάλι - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [果物] の単語