πορτοκάλι

πορτοκάλι(ポルトカーリ)は「オレンジ」という意味の中性名詞です。特にスイートオレンジ🍊を指します。

「オレンジ色🎨」については以下のページでまとめています。

πορτοκαλής

πορτοκάλι - 語源・由来・派生

単語の起源は「ポルトガル🇵🇹」にあります。

オレンジ🍊がヨーロッパ諸国の人々に知られるようになったのは16世紀です。広めたのはポルトガルの商人。

このことから、当時のイタリアの言葉(ヴェネト語)では、この果物🍊のことを商人の国名そのままに「ポルトガル🇵🇹」と呼ぶようになります。

 • ヴェネト語:Portogallo|ポルトガル🇵🇹
  • portogallo|オレンジ🍊

この「オレンジ = ポルトガル」という呼び方は、ギリシャや周辺の国々の言葉に波及しました。

 • ギリシャ語:Πορτογαλία|ポルトガル🇵🇹
  • πορτοκάλι|オレンジ🍊

以下は、ギリシャ周辺各国の「オレンジ」です。よく似ていますね。

 • ギリシャ語:πορτοκάλι
 • ブルガリア語:портокал
 • マケドニア語:портокал
 • ルーマニア語:portocală
 • トルコ語:portakal

πορτοκάλι - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. オレンジ、スイートオレンジ

読み方

ポルトカーリ

ラテン文字

portokali

英語訳

 1. orange

用例

 • χυμός πορτοκάλι
  ヒモース ポルトカーリ
  オレンジジュース
 • χυμός πορτοκαλιού
  ヒモース ポルトカリウ
  オレンジジュース(別の言い方)
greek-allabout

名詞の格

語形変化

単数複数
主格πορτοκάλι
ポルトカーリ
πορτοκάλια
ポルトカーリア
属格πορτοκαλιούπορτοκαλιών
対格πορτοκάλιπορτοκάλια
呼格πορτοκάλιπορτοκάλια

πορτοκάλι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [果物] の単語

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語