έλος

当ページのリンクには広告が含まれています。

έλος(エーロス)は「沼、沼地」という意味の中性名詞です。

目次

έλος(エーロス)- 語源・由来

古代ギリシャ語のἕλοςを継承。起源は不明です。

同義語に、スラブ系の言語に由来するβάλτος(ヴァルトス)、フランス語の「停滞」から意味借用されたτέλμα(テルマ)などがあります。

  • δηλητηριώδης βάλτος(ディリティリオーディス ヴァルトス)|毒沼

έλος(エーロス)- 関連項目

同じ分類 [地形] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ος-η] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

έλος(エーロス)- 中性名詞

主な意味

  1. 沼地

読み方

  • エーロス|έλος

ラテン文字(ローマ字)表記

  • elos

英語訳

  1. marsh
  2. swamp

語形変化

単数複数
主格έλος
エーロス
έλη
エーリ
属格έλουςελών
対格έλοςέλη
呼格έλοςέλη
白水社
¥3,630 (2024/04/04 02:29時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
  • URLをコピーしました!
目次