πέτρωμα

πέτρωμα(ペトゥロマ)は「岩石、岩」という意味の中性名詞です。

πέτρωμα - 名詞(中性名詞)

主な意味

  1. 岩石、岩

読み方

ペトゥロマ

ラテン文字(ローマ字)表記

petroma

英語訳

  1. rock

語形変化

単数複数
主格πέτρωμα
ペトゥロマ
πετρώματα
ペトゥローマタ
属格πετρώματοςπετρωμάτων
対格πέτρωμαπετρώματα
呼格πέτρωμαπετρώματα

πέτρωμα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [地形] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語