θαύμα

当ページのリンクには広告が含まれています。

θαύμα(サヴマ・サーヴマ・タヴマ・ターヴマ)は「奇跡、驚異、不思議」という意味の中性名詞です。

目次

θαύμα - 名詞(中性名詞)

主な意味

  1. 奇跡
  2. 驚異、不思議

読み方

  • サヴマ・サーヴマ・タヴマ・ターヴマ|θαύμα

ラテン文字(ローマ字)表記

  • thavma

英語訳

  1. miracle
  2. marvel, wonder

語形変化

単数複数
主格θαύμα
サヴマ・サーヴマ・タヴマ・ターヴマ
θαύματα
サヴマタ・サーヴマタ・タヴマタ・ターヴマタ
属格θαύματοςθαυμάτων
対格θαύμαθαύματα
呼格θαύμαθαύματα

用例

Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να συμβεί το θαύμα δύο φορές.
デン ボルメ ナ ピステープスメ オーティ ボリ ナ シンヴィ ト サーヴマ ディオ フォレス
そんな奇跡が二度も起こるなんて信じられません。
We can't believe that such a miracle can happen twice.

τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου
タ エプタ サーヴマタ トゥ アルヒェウ コーズム
古代世界の七不思議
(the) seven wonders of the ancient world

θαύμα(サヴマ・サーヴマ・タヴマ・ターヴマ)- 関連項目

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次