θαύμα

θαύμα(サーヴマ・ターヴマ)は「奇跡、驚異、不思議」という意味の中性名詞です。

θαύμα - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. 奇跡
 2. 驚異、不思議

読み方

サーヴマ・ターヴマ

ラテン文字(ローマ字)表記

thavma

英語訳

 1. miracle
 2. marvel, wonder

語形変化

単数複数
主格θαύμα
サーヴマ・ターヴマ
θαύματα
サーヴマタ・ターヴマタ
属格θαύματοςθαυμάτων
対格θαύμαθαύματα
呼格θαύμαθαύματα

用例

 • Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να συμβεί το θαύμα δύο φορές.
  デン ボルメ ナ ピステープスメ オーティ ボリ ナ シンヴィ ト サーヴマ ディオ フォレス
  そんな奇跡が二度も起こるなんて信じられません。
  We can't believe that such a miracle can happen twice.
 • τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου
  タ エプタ サーヴマタ トゥ アルヒェウ コーズム
  古代世界の七不思議
  (the) seven wonders of the ancient world

θαύμα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語