δηλητήριο

当ページのリンクには広告が含まれています。

δηλητήριο(ディリティーリオ・ディリティリオ)は「毒、毒物」という意味の中性名詞です。

目次

δηλητήριο(ディリティーリオ・ディリティリオ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「傷つける」から。

 • 古代ギリシャ語:δηλέομαι|傷つける、害を及ぼす、破壊する
 • 古代ギリシャ語:-τήρ|名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:δηλητήρ|破壊するもの
   • 古代ギリシャ語:δηλητήριος|有害な、破壊的な
    • ギリシャ語:δηλητήριο|毒

φαρμάκι(ファルマーキ)という言い方もあります。

δηλητήριο(ディリティーリオ・ディリティリオ)- 関連項目

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

δηλητήριο(ディリティーリオ・ディリティリオ)- 中性名詞

主な意味

 1. 毒、毒物

読み方

 • ディリティーリオ・ディリティリオ|δηλητήριο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • dilitirio

英語訳

 1. poison, venom, toxin

語形変化

単数複数
主格δηλητήριο
ディリティーリオ・ディリティリオ
δηλητήρια
ディリティーリア・ディリティリア
属格δηλητηρίουδηλητηρίων
対格δηλητήριοδηλητήρια
呼格δηλητήριοδηλητήρια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次