πηλός

当ページのリンクには広告が含まれています。

πηλός(ピロス・ピロース)は「粘土」という意味の男性名詞です。

目次

πηλός(ピロス・ピロース)- 語源・由来

古代ギリシャ語のπηλός(粘土や泥、にごったワイン)を継承。

同義語にάργιλος(アルギロス)という単語もあります。

πηλός(ピロス・ピロース)- 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

πηλός(ピロス・ピロース)- 男性名詞

主な意味

  1. 粘土

読み方

  • ピロス・ピロース|πηλός

ラテン文字(ローマ字)表記

  • pyros

英語訳

  1. clay

語形変化

単数複数
主格πηλός
ピロス・ピロース
πηλοί
ピリー
属格πηλούπηλών
対格πηλόπηλούς
呼格πηλέπηλοί
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次