νάρκισσος

νάρκισσοςは「スイセン(水仙)、ナルシスト」という意味の男性名詞です。

νάρκισσος - 語源・由来・派生

美少年ナルキッソスとスイセン

ギリシャ神話に登場する有名な美少年「ナルキッソス」Νάρκισσοςの名前に由来。

神話では、ナルキッソスが泉に映る自信の姿に恋をし、やがてやせ細ってしんでしまい、その場には一輪のスイセンの花が咲いた…というようなお話が語られています。

茫然自失

美少年「ナルキッソス」の名前は、古代ギリシャ語で「茫然自失、無気力」などを表すνάρκηからきています。

 • 古代ギリシャ語νάρκη茫然自失、無気力
  • 古代ギリシャ語Νάρκισσοςナルキソス

ナルシスト、ナルシシズム

スイセンの花のほか、ナルキソスの物語と名前から「ナルシシズム」や「ナルシスト」といった言葉がうまれました。

ギリシャ語では「スイセン」と「ナルシスト」が同じ綴りになっています。

 • 古代ギリシャ語Νάρκισσοςナルキソス
  • ギリシャ語νάρκισσοςスイセン、ナルシスト
  • ギリシャ語ναρκισσισμόςナルシシズム
  • ラテン語、英語narcissusスイセン
   • 英語narcissistナルシシスト
   • 英語narcissismナルシシズム

なお、日本人的になじみのある言い方「ナルシスト(シがひとつ)」は、オランダ語のnarcistをカタカナ表記したものです。

 • 古代ギリシャ語Νάρκισσοςナルキソス
  • オランダ語narcistナルシスト
   • 日本語ナルシスト

ラッパスイセン

英語では、スイセン(特に黄色のラッパスイセン)をdaffodilとも言います。

これの語源は、古代ギリシャ語のἀσφόδελοςです。本来、スイセンとは別のお花「ツルボラン」を指す言葉でしたが、形が似ていることもあり、ἀσφόδελοςでスイセンを指すこともあったようです。

 • 古代ギリシャ語ἀσφόδελοςツルボラン、スイセン
  • ラテン語asphodelusツルボラン
   • 英語daffodilスイセン
   • ラテン語(学名)Asphodelusツルボラン属の学名

νάρκισσος - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. スイセン(スイセン属の総称)
 2. ナルシスト

読み方

ナルキソス [νάρκισσος]

ラテン文字(ローマ字)表記

narkissos

英語訳

 1. narcissus, daffodil
 2. narcissist

語形変化

単数複数
主格νάρκισσοςνάρκισσοι
属格ναρκίσσου
νάρκισσου
ναρκίσσων
νάρκισσων
対格νάρκισσοναρκίσσους
νάρκισσους
呼格νάρκισσενάρκισσοι

νάρκισσος - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [花] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

Illustration by unDraw, Freepik Stories