σπάγκος

当ページのリンクには広告が含まれています。

σπάγκος(スパンゴス)は「糸、ひも・紐」という意味の男性名詞です。

目次

σπάγκος(スパンゴス)- 語源・由来

ラテン語の「糸、より糸」から。

裁縫用の糸よりは太い「細いロープ」くらいのもの、特に「たこ糸」や「荷造りひも」などを表します。

σπάγγοςと綴ることもあります。

 • ラテン語:spacus|糸、より糸
  • イタリア語:spago|糸、ひも…
   • ギリシャ語:σπάγκος, σπάγγος|糸、ひも

σπάγκος(スパンゴス)- 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

σπάγκος(スパンゴス)- 男性名詞

主な意味

 1. 糸、ひも・紐

読み方

 • スパンゴス|σπάγκος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • spagkos

英語訳

 1. string, cord

語形変化

単数複数
主格σπάγκοςσπάγκοι
属格σπάγκουσπάγκων
対格σπάγκοσπάγκους
呼格σπάγκεσπάγκοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次