κόσμος

当ページのリンクには広告が含まれています。

κόσμος(コーズモス・コズモス)は「宇宙、コスモス、世界、地球、人々、社会」という意味の男性名詞です。

目次

κόσμος(コーズモス・コズモス)- 語源・由来

古代ギリシャ語を継承した単語。英語のcosmosと語源をともにします。

 • 印欧祖語:順番に配置する
  • 古代ギリシャ語:κόσμος|秩序・すべてが整っている状態→良い振る舞い・正しい統治など…、装飾・オーナメント、宇宙、世界・人々
   • ギリシャ語:κόσμος|宇宙、コスモス、世界(地球)、人々、社会
   • 英語:cosmos|宇宙、コスモス(秩序ある・整った全体)

cosmosと同じく、宇宙観としての「コスモス」や「(総体としての)宇宙, universe」の意味で用いられるほか、世界(地球)や人々、社会などを指すこともあります。

 • Νέος Κόσμος|新世界
 • ο καιρός στον κόσμο|世界の天気

「(総体としての)宇宙, universe」の対訳はσύμπαν(シンバン)です。

「宇宙(空間), space」はδιάστημα(ディアスティマ)と表します。

κόσμος(コーズモス・コズモス)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ分類 [社会] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

κόσμος(コーズモス・コズモス)- 男性名詞

主な意味

 1. 宇宙
 2. 宇宙(コスモス)
 3. 世界(地球)
 4. 人々、社会(→単数形で集合的に)

読み方

 • コーズモス・コズモス|κόσμος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kosmos

英語訳

 1. universe
 2. cosmos
 3. world, Earth
 4. people, society

語形変化

単数複数
主格κόσμοςκόσμοι
属格κόσμουκόσμων
対格κόσμοκόσμους
呼格κόσμεκόσμοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次