αχάτης

当ページのリンクには広告が含まれています。

αχάτης(アハーティス・アハティス)は「瑪瑙・メノウ・アゲート・アゲット」という意味の男性名詞です。

目次

αχάτης(アハーティス・アハティス)- 語源・由来

古代ギリシャの植物学者・博物学者テオプラストスの著書に記された、シチリア島の川の名前から。

メノウがこの川で発見されたことに由来しており、英語のagateと語源をともにします。

 • 古代ギリシャ語:Ἀχάτης|イタリア・シチリア島の川の名前(現:ディリッロ川, Dirillo)
  • 古代ギリシャ語:ἀχάτης
   • ギリシャ語:αχάτης|瑪瑙・メノウ・アゲート・アゲット
   • ラテン語:achates
    • 中期フランス語:agathe
     • 英語:agate

αχάτης(アハーティス・アハティス)- 関連項目

同じ分類 [宝石] の単語

同じ分類 [鉱物] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ης-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αχάτης(アハーティス・アハティス)- 男性名詞

主な意味

 1. 瑪瑙・メノウ・アゲート・アゲット

読み方

 • アハーティス・アハティス|αχάτης

ラテン文字(ローマ字)表記

 • achatis

英語訳

 1. agate

語形変化

単数複数
主格αχάτης
アハーティス・アハティス
αχάτες
アハーテス・アハテス
属格αχάτη
アハーティ・アハティ
αχατών
アハトーン・アハトン
対格αχάτηαχάτες
呼格αχάτηαχάτες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次