σμαράγδι

当ページのリンクには広告が含まれています。

σμαράγδι(スマラグディ・スマラーグディ)は「エメラルド」という意味の中性名詞です。

目次

σμαράγδι(スマラグディ・スマラーグディ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「エメラルド, σμάραγδος」の指小形から。

起源はサンスクリット語かペルシャ語にあるとみられており、英語のemeraldと語源をともにします。

ギリシャにおいてエメラルドの名前は、植物学者・博物学者のテオプラストスの著書ではじめて用いられ、エメラルドを含めた「貴重な緑色の石」を意味しました。

現代ギリシャ語ではσμαράγδιとなりますが、古代ギリシャ語を継承したσμάραγδος(スマラグドス)の語形が用いられることもあります。

 • サンスクリット語:エメラルド [marakata]
 • ペルシャ語:エメラルド [zmorrod]
  • 古代ギリシャ語:σμάραγδος|エメラルド、あるいは深い緑色の石
   • →σμαράγδιον(σμάραγδοςの指小形)
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:σμαράγδι|エメラルド
    • ラテン語:smaragdus
     • 俗ラテン語:esmaralda, esmaraldus
      • 英語:emerald

σμαράγδι(スマラグディ・スマラーグディ)- 関連項目

同じ分類 [宝石] の単語

同じ分類 [鉱物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

σμαράγδι(スマラグディ・スマラーグディ)- 中性名詞

主な意味

 1. エメラルド

読み方

 • スマラグディ・スマラーグディ|σμαράγδι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • smaragdi

英語訳

 1. emerald

語形変化

単数複数
主格σμαράγδι
スマラグディ
σμαράγδια
スマラグディア
属格σμαραγδιού
スマラグディウ
σμαραγδιών
スマラグディオン
対格σμαράγδισμαράγδια
呼格σμαράγδισμαράγδια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次