κύριος

当ページのリンクには広告が含まれています。

κύριος(キリオス)は「神、主」という意味の男性名詞です。主人や主君、…さん(男性の敬称)、先生(呼びかけ)の意味もあります。「神、主」を表す場合は先頭を大文字にします。

目次

κύριος(キリオス)- 語源・由来

 • 古代ギリシャ語:κῦρος|最高権力
 • 古代ギリシャ語:-ιος|名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:κύριος|主人・主君、…さん(男性の敬称)、先生(呼びかけ)
   • ギリシャ語:Κύριος|(先頭大文字)神、主

κύριος - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 主人、主君、あるじ
 2. …さん、…氏(男性に用いる敬称)
 3. …さん、…先生(男性への呼びかけ)
 4. 神、主(先頭大文字で)

読み方

 • キリオス|κύριος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kyrios

英語訳

 1. master
 2. mister
 3. sir
 4. Lord (God, Jesus Christ)

語形変化

神(主)を表す場合は先頭大文字で、複数形はなしです。

単数複数
主格κύριος
キリオス
κύριοι
キリー
属格κυρίου
κύριου
κυρίων
対格κύριοκυρίους
κύριους
呼格κύριεκύριοι

κύριος(キリオス)- 関連項目

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次