τράπεζα

当ページのリンクには広告が含まれています。

τράπεζα(トゥラーペザ)は「銀行、テーブル」という意味の女性名詞です。

目次

τράπεζα(トゥラーペザ)- 語源・由来

英語のbankと同じく、ギリシャ語でも「机・テーブル」が「銀行」の語源となっています。

ただしτράπεζαは、主に宗教的儀式に用いるテーブル、祭壇を指す言葉で、ふつうの家具としてのテーブルはτραπέζιと言うのが一般的。

 • 印欧祖語:三つの
 • 印欧祖語:脚、足
  • 印欧祖語:三本脚の
   • 古代ギリシャ語:τράπεζα|テーブル
    • ギリシャ語:τράπεζα|銀行、(主に儀式・宗教用の)テーブル
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語(カサレヴサ):τραπέζιον|小さなテーブル
     • 中世ギリシャ語:τραπέζιν|テーブル

τράπεζα(トゥラーペザ)- 関連項目

同じ分類 [施設] の単語

同じ分類 [宗教] の単語

同じ分類 [家具] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

τράπεζα(トゥラーペザ)- 女性名詞

主な意味

 1. 銀行
 2. (主に儀式・宗教用の)テーブル

読み方

 • トゥラーペザ|τράπεζα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • trapeza

英語訳

 1. bank
 2. (ceremonial) table

語形変化

単数複数
主格τράπεζα
トゥラーペザ
τράπεζες
トゥラーペゼス
属格τράπεζας
τραπέζης
τραπεζών
対格τράπεζατράπεζες
呼格τράπεζατράπεζες

用例

 • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
  エヴロパイキ ケンドゥリキ トゥラーペザ
  欧州中央銀行
  European Central Bank
 • αγία τράπεζα
  アギア トゥラーペザ
  宝座(正教会の祭壇)
  holy table
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次