μοκέτα

μοκέτα(モケータ)は「絨毯・カーペット、ラグ」という意味の女性名詞です。

目次

μοκέτα - 語源・由来・派生

フランス語の「絨毯・カーペット」から。パイル織地の「モケット」として知られています。

模様のある「ラグ」を指す場合はχαλίを用いるのが一般的です。

 • フランス語:moquette|絨毯・カーペット
  • ギリシャ語:μοκέτα|絨毯・カーペット、ラグ(主に無地の)
  • 英語:moquette|添毛織物・モケット、それを使った家具類

μοκέτα - 女性名詞

主な意味

 1. 絨毯・カーペット
 2. ラグ(主に無地の)

読み方

 • モケータ|μοκέτα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • moketa

英語訳

 1. carpet
 2. rug

語形変化

単数複数
主格μοκέτα
モケータ
μοκέτες
モケーテス
属格μοκέταςμοκετών
対格μοκέταμοκέτες
呼格μοκέταμοκέτες

μοκέτα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [敷物] の単語

同じ分類 [家具] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる