σκύλα

当ページのリンクには広告が含まれています。

σκύλα(スキーラ)は「犬(メスの犬)」という意味の女性名詞です。

目次

σκύλα(スキーラ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「若い犬、子犬」などを表す単語から。

オスの犬、あるいは単に犬を指すときにはσκύλοςσκυλίなどを用います。

 • 古代ギリシャ語:σκύλαξ|若い犬、子犬、そのほかの動物の子ども
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:σκύλος|犬、オスの犬
  • -α|女性名詞化の接尾辞
   • ギリシャ語:σκύλα|メスの犬
  • σκυλίον|σκύλοςの指小形
   • ギリシャ語:σκυλί|犬(オス、メス)
  • -άκι|小ささ、愛着などを表す指小辞

σκύλα(スキーラ)- 関連項目

同じ分類 [イヌ科] の単語

同じ分類 [動物] の単語

同じ分類 [哺乳類] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

σκύλα(スキーラ)- 女性名詞

主な意味

 1. メスの犬

読み方

 • スキーラ|σκύλα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • skyla

英語訳

 1. female dog

語形変化

単数複数
主格σκύλασκύλες
属格σκύλας-
対格σκύλασκύλες
呼格σκύλασκύλες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次