δελφίνι

当ページのリンクには広告が含まれています。

δελφίνι(デルフィーニ・デルフィニ)は「イルカ・海豚」という意味の中性名詞です。

目次

δελφίνι(デルフィーニ・デルフィニ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「母胎、子宮」から派生した単語です。「母胎のある魚」の意味。

英語のdolphinや、星座名のΔελφίν(いるか座)と語源をともにします。

また「兄弟、姉妹」を表すαδερφός, αδερφή, αδέρφιも、同じ単語からつくられました。

 • 印欧祖語:母胎、子宮
  • 古代ギリシャ語:δελφύς|母胎、子宮
   • δελφίς→δελφίν|イルカ
    • ギリシャ語:Δελφίν|いるか座
    • ラテン語:delphinus|イルカ、いるか座
     • 英語:dolphin|イルカ
     • ギリシャ語:δελφίνι|イルカ
  • 古代ギリシャ語:ἁ-|…から、…を象徴する

δελφίνι(デルフィーニ・デルフィニ)- 関連項目

同じ分類 [鯨偶蹄目] の単語

同じ分類 [哺乳類] の単語

同じ分類 [動物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

δελφίνι(デルフィーニ・デルフィニ)- 中性名詞

主な意味

 1. イルカ・海豚

読み方

 • デルフィーニ・デルフィニ|δελφίνι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • delfini

英語訳

 1. dolphin

語形変化

単数複数
主格δελφίνι
デルフィーニ・デルフィニ
δελφίνια
デルフィーニア・デルフィニア
属格δελφινιού
デルフィニウ
δελφινιών
デルフィニオン
対格δελφίνιδελφίνια
呼格δελφίνιδελφίνια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次