αγκινάρα

当ページのリンクには広告が含まれています。

αγκινάρα(アンギナーラ)は「アーティチョーク、チョウセンアザミ、カルドン」という意味の女性名詞です。

目次

αγκινάρα(アンギナーラ)- 語源・由来

古代ギリシャ語のκινάρα(アーティチョーク、特に栽培されていたもの)から。

チョウセンアザミ(アーティチョーク)、近縁種のカルドンともにこの単語で表します。属名のCynaraもκινάραに由来。

αγκινάρα(アンギナーラ)- 関連項目

同じ分類 [野菜] の単語

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αγκινάρα(アンギナーラ)- 女性名詞

主な意味

  1. アーティチョーク、チョウセンアザミ
  2. カルドン

読み方

  • アンギナーラ|αγκινάρα

ラテン文字(ローマ字)表記

  • agkinara

英語訳

  1. artichoke (Cynara scolymus)
  2. cardoon (Cynara cardunculus)

語形変化

単数複数
主格αγκινάρα
アンギナーラ
αγκινάρες
アンギナーレス
属格αγκινάραςαγκιναρών
対格αγκινάρααγκινάρες
呼格αγκινάρααγκινάρες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次