αρχιτεκτονική

当ページのリンクには広告が含まれています。

αρχιτεκτονική(アルヒテクトニキ)は「建築」という意味の女性名詞です。

目次

αρχιτεκτονική(アルヒテクトニキ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「建築家のリーダー」から。

大きな建造物をつくる人、のニュアンスから「(芸術よりの)建築家」の意味になり、そこから「建築」という単語が成立しました。

 • 古代ギリシャ語:ἀρχι-|一流、重要性、指導者の地位などを表す接頭辞
  • ギリシャ語:αρχι-
   • 英語:arch-
 • 古代ギリシャ語:τέκτων|木工師、建造業者、クリエイター
  • ギリシャ語:τέχνη|芸術
  • 古代ギリシャ語:ἀρχιτέκτων|建造業者の長
   • 英語:architecture|建築
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:αρχιτέκτονας|建築家
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:αρχιτεκτονικός|建築術の、建築の
    • ギリシャ語:αρχιτεκτονική|建築(技術、過程)

関連

 • κατασκευή, カタスケヴィ|建設
 • αρχιτέκτονας, アルヒテクトナス|建築家(男)
 • αρχιτεκτόνισσα, アルヒテクトニサ|建築家(女)
 • οικοδόμος, イコドーモス|建築家、建設業者
 • κτίριο, クティーリオ|建物、建物、建築物、建造物
 • κτίσμα, クティーズマ|建物、建物、建築物、建造物

αρχιτεκτονική - 女性名詞

主な意味

 1. 建築

読み方

 • アルヒテクトニキ|αρχιτεκτονική

ラテン文字(ローマ字)表記

 • architektoniki

英語訳

 1. architecture

語形変化

単数複数
主格αρχιτεκτονική
アルヒテクトニキ
αρχιτεκτονικές
アルヒテクトニケス
属格αρχιτεκτονικήςαρχιτεκτονικών
対格αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονικές
呼格αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονικές

αρχιτεκτονική(アルヒテクトニキ)- 関連項目

同じ分類 [芸術] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次