ανεμώνη

ανεμώνηは「アネモネ」という意味の女性名詞です。

ανεμώνη - 語源・由来・派生

風の娘

古代ギリシャ語で「風の娘」の意味。風が吹くときにだけ花を咲かせる、と考えられていたことに由来します。

 • 古代ギリシャ語ἄνεμος + -ώνη風 + 女性化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語ἀνεμώνηアネモネ
   • ギリシャ語ανεμώνη
   • ラテン語anemōnē
    • 英語anemone

イソギンチャク

英語のsea anemoneと同じく、ギリシャ語でも「イソギンチャク」のことを「海のアネモネ」θαλάσσια ανεμώνηと表します。

 • ギリシャ語θάλασσα海(名詞)
  • ギリシャ語θαλάσσιος海の(形容詞)

ανεμώνη - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. アネモネ

読み方

アネモーニ [ανεμώνη]

ラテン文字(ローマ字)表記

anemoni

英語訳

 1. anemone, windflower

語形変化

単数複数
主格ανεμώνηανεμώνες
属格ανεμώνης(ανεμώνων)
対格ανεμώνηανεμώνες
呼格ανεμώνηανεμώνες

ανεμώνη - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [花] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

Illustration by unDraw, Freepik Stories