ανεμώνη

ανεμώνη(アネモーニ)は「アネモネ」という意味の女性名詞です。

ανεμώνη - 語源・由来・派生

風の娘

古代ギリシャ語で「風の娘」の意味。風が吹くときにだけ花を咲かせる、と考えられていたことに由来します。

 • 古代ギリシャ語:ἄνεμος+-ώνη|風+女性化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:ἀνεμώνη|アネモネ
   • ギリシャ語:ανεμώνη|アネモネ
   • ラテン語:anemōnē
  • 英語:anemone

イソギンチャク

英語のsea anemoneと同じく、ギリシャ語でも「イソギンチャク」のことを「海のアネモネ」θαλάσσια ανεμώνηと表します。

 • ギリシャ語:θάλασσα|海(名詞)
  • ギリシャ語:θαλάσσιος|海の(形容詞)
   • ギリシャ語:θαλάσσια ανεμώνη|イソギンチャク

ανεμώνη - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. アネモネ

読み方

アネモーニ

ラテン文字(ローマ字)表記

anemoni

英語訳

 1. anemone, windflower

語形変化

単数複数
主格ανεμώνη
アネモーニ
ανεμώνες
アネモーネス
属格ανεμώνης(ανεμώνων)
対格ανεμώνηανεμώνες
呼格ανεμώνηανεμώνες

ανεμώνη - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語