ψυχή

当ページのリンクには広告が含まれています。

ψυχή(プシヒー)は「魂、心」という意味の女性名詞です。

目次

ψυχή(プシヒー)- 語源・由来

 • 古代ギリシャ語:ψύχω|冷やす、吹く
  • 古代ギリシャ語:ψυχή|息・呼吸、魂、心、活力、意志、蝶 / プシュケー
   • ギリシャ語:ψυχή|魂、(善い)心

息と魂、心、精神

動詞「冷やす」が語源となり、古代ギリシャ語では息や呼吸、特に「冷たい息」を表す言葉でした。冷たい息を生命のさいごの様子と重ね、後に「魂」や「心」の意味を持つようになります。

(同じ語源を持つ単語として「冷蔵庫, ψυγείο」などがあります。冷やすもの、の意味)

現代では主に、物質としての身体と対照をなす、無形で本質的な魂や心、精神の意味で用いられます。「精神」の意味としては日常的、あるいは医学的な意味で用いられることが多いです。霊的、宗教的なニュアンスはπνεύμα(プネヴマ、魂や精神)のほうが強め。

善い心

「心」を表す言葉としては、知性や頭脳の意味合いが強いνουςよりも、感情や道徳を司るκαρδίαに近いです。

転じて、優しさや慈悲深さを表すことも。

蝶と魂

古代ギリシャにおいては、蝶の変容が「身体からの魂の脱出」を象徴するものと考えられており、ψυχήには「蝶」の意味もありました。

現代ギリシャ語で蝶はπεταλούδα(ペタルーダ)と言いますが、古風な言い回しとしてψυχήで蝶を表すこともあります。

ψυχή - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 魂、心、精神

読み方

 • プシヒー|ψυχή

ラテン文字(ローマ字)表記

 • psychi

英語訳

 1. soul, spirit

語形変化

単数複数
主格ψυχή
プシヒー
ψυχές
プシヒェス
属格ψυχήςψυχών
対格ψυχήψυχές
呼格ψυχήψυχές

用例

Δεν έχεις ψυχή;
デン エヒス プシヒー
あなたは魂を持っていないの?(優しい心を持っていないの?慈悲はないの?のような意味)
Don't you have a soul?

Έχει καλή ψυχή.
エヒ カリー プシヒー
彼は良い魂を持っている。(善い心を持っている、のような意味)
He has a good soul.

ψυχή(プシヒー)- 関連項目

同じ分類 [哲学・思考] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次