θεωρία

当ページのリンクには広告が含まれています。

θεωρία(セオリア・テオリア)は「理論、仮説、論、説」という意味の女性名詞です。

目次

θεωρία(セオリア・テオリア)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「見ること」を表す言葉から。後に哲学的な仮説、思弁などの意味を持つ様になり、theoryなどヨーロッパの諸言語に派生しました。

現代ギリシャ語における「理論」や「…論」としての用法は、派生先からの意味借用です。

 • 古代ギリシャ語:θέα|光景、景色、視界
 • 古代ギリシャ語:ὁράω|見る、見える
  • 古代ギリシャ語:θεωρός|観客、見物人
   • 古代ギリシャ語:θεωρέω|見る、観察する、熟考する、熟慮する
    • 古代ギリシャ語:θεωρία|見ること、考えながら見ること→理論、思弁
     • ラテン語:theoria|理論、思弁
      • フランス語:théorie|理論、仮説など
      • 英語:theory|理論、仮説など
       • ギリシャ語:θεωρία|理論、仮説、論、説

θεωρία(セオリア・テオリア)- 関連項目

同じ分類 [哲学・思考] の単語

同じ分類 [学問] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

θεωρία(セオリア・テオリア)- 女性名詞

主な意味

 1. 理論、仮説、論、説

読み方

 • セオリア・テオリア|θεωρία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • theoria

英語訳

 1. theory

語形変化

単数複数
主格θεωρίαθεωρίες
属格θεωρίαςθεωριών
対格θεωρίαθεωρίες
呼格θεωρίαθεωρίες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次