κροκάλα

当ページのリンクには広告が含まれています。

κροκάλα(クロカーラ)は「小石、玉石、礫」という意味の女性名詞です。

目次

κροκάλα(クロカーラ)- 語源・由来

古代ギリシャ語のκροκάληを継承。

κροκάλα(クロカーラ)- 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

κροκάλα(クロカーラ)- 関連項目

主な意味

  1. 小石、玉石、礫

読み方

  • クロカーラ|κροκάλα

ラテン文字(ローマ字)表記

  • krokala

英語訳

  1. cobblestone, cobble

語形変化

単数複数
主格κροκάλα
クロカーラ
κροκάλες
クロカーレス
属格κροκάλαςκροκαλών
対格κροκάλακροκάλες
呼格κροκάλακροκάλες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次