κροκάλα

κροκάλα(クロカーラ)は「小石、玉石、礫」という意味の女性名詞です。

κροκάλα - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. 小石、玉石、礫

読み方

クロカーラ

ラテン文字(ローマ字)表記

krokala

英語訳

  1. cobblestone, cobble

語形変化

単数複数
主格κροκάλα
クロカーラ
κροκάλες
クロカーレス
属格κροκάλαςκροκαλών
対格κροκάλακροκάλες
呼格κροκάλακροκάλες

κροκάλα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語