κρατέρωμα

当ページのリンクには広告が含まれています。

κρατέρωμα(クラテロマ・クラテーロマ)は「青銅、ブロンズ」という意味の中性名詞です。

目次

κρατέρωμα(クラテロマ・クラテーロマ)- 語源・由来

古代ギリシャ語をそのまま継承。イタリア語のbronzoを借用したμπρούντζος(ブルンゾス)、またはμπρούτζος(ブルゾス)という単語もあります。

黄銅(真鍮)はορείχαλκος(オリハルコス)といいます。

英語のbronze/brassと同じように、ギリシャ語においても青銅と黄銅は混同されがちです。

κρατέρωμα(クラテロマ・クラテーロマ)- 関連項目

同じ分類 [金属] の単語

同じ分類 [材料] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

κρατέρωμα(クラテロマ・クラテーロマ)- 中性名詞

主な意味

  1. 青銅、ブロンズ

読み方

  • クラテロマ・クラテーロマ|κρατέρωμα

ラテン文字(ローマ字)表記

  • krateroma

英語訳

  1. bronze

語形変化

単数複数
主格κρατέρωμα
クラテロマ・クラテーロマ
κρατερώματα
クラテロマタ・クラテローマタ
属格κρατερώματοςκρατερωμάτων
対格κρατέρωμακρατερώματα
呼格κρατέρωμακρατερώματα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次