κρατέρωμα

κρατέρωμα(クラテロマ・クラテーロマ)は「青銅、ブロンズ」という意味の中性名詞です。

κρατέρωμα - 名詞(中性名詞)

主な意味

  1. 青銅、ブロンズ

黄銅(真鍮)はορείχαλκος(オリハルコス)と言います。

青銅を表す言葉として、イタリア語のbronzo由来のμπρούντζος(ブルンズォス)やμπρούτζος(ブルズォス)という単語もあるのですが、これらは青銅、黄銅どちらの名称にも用いられてしまっています。英語でbronzeとbrassが混同されやすいのと同じですね。

読み方

クラテロマ・クラテーロマ

ラテン文字(ローマ字)表記

krateroma

英語訳

  1. bronze

語形変化

単数複数
主格κρατέρωμα
クラテロマ・クラテーロマ
κρατερώματα
クラテロマタ・クラテローマタ
属格κρατερώματοςκρατερωμάτων
対格κρατέρωμακρατερώματα
呼格κρατέρωμακρατερώματα

κρατέρωμα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [金属] の単語

同じ分類 [材料] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語