στέμμα

当ページのリンクには広告が含まれています。

στέμμα(ステーマ・ステマ)は「冠・王冠・ティアラ、(太陽の)コロナ」という意味の中性名詞です。

目次

στέμμα(ステーマ・ステマ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「冠」を継承した単語です。「囲む、戴冠させる」などの意味をもつ動詞からの派生語。

 • 古代ギリシャ語:στέφω|囲む・取り囲む、満たす、王冠などを頭に載せる
  • ギリシャ語:στέφω|王冠などを頭に載せる
  • 古代ギリシャ語:στέμμα|冠・王冠(花冠や花輪)、家系図…
   • ギリシャ語:στέμμα|冠・王冠、ティアラ、(太陽の)コロナ
 • αστρικό στέμμα|(星・恒星)のコロナ, stellar corona
 • ηλιακό στέμμα|(太陽の)コロナ, solar corona

類義語のκορόνα, κορώνα(コロナ)は、冠の中でも特に「王冠」を指します。また、さまざまな冠状のもの表します。

太陽の「コロナ🌞」の名称としてはστέμμαが正式なものですが、口語的にはκορόνα, κορώναを用いることも。

στέμμα(ステーマ・ステマ)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

στέμμα(ステーマ・ステマ)- 中性名詞

主な意味

 1. 冠・王冠
 2. ティアラ
 3. コロナ・太陽コロナ

読み方

 • ステーマ・ステマ|στέμμα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • stemma

英語訳

 1. crown
 2. tiara
 3. corona, stellar corona, solar corona

語形変化

単数複数
主格στέμμα
ステーマ・ステマ
στέμματα
ステーマタ・ステマタ
属格στέμματος
ステーマトス・ステマトス
στεμμάτων
ステマートン・ステマトン
対格στέμμαστέμματα
呼格στέμμαστέμματα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次