παραμύθι

当ページのリンクには広告が含まれています。

παραμύθι(パラミーシ・パラミシ・パラミーティ・パラミティ)は「物語、おとぎ話、童話、メルヘン」という意味の中性名詞です。

目次

παραμύθι(パラミーシ・パラミシ・パラミーティ・パラミティ)- 語源・由来

μύθοςの派生語。

ドイツ語のMärchenや英語のfairy taleなどに相当する言葉で、架空の設定にもとづく物語全般、あるいは児童向けの作品(童話)を指します。

また「そんなのはおとぎ話だ」のような感じで、比喩的に「嘘」や「空想」を表すこともあります。

 • 古代ギリシャ語:παρα-|傍らに、反対に(接頭辞)
 • 古代ギリシャ語:μῦθος|単語、話、会話、約束、情報…→物語、寓話、神話、伝説
  • ギリシャ語:μύθος|神話
  • 英語:myth
  • 古代ギリシャ語:παραμύθιον
   • 中世ギリシャ語:παραμύθιν
    • ギリシャ語:παραμύθι|物語、おとぎ話、童話、メルヘン

千夜一夜物語(ハリマの物語)

『アラビアンナイト』としても知られるペルシャ世界の説話集『千夜一夜物語』は、ギリシャ語でπαραμύθια της Χαλιμάς(パラミシア ティス ハリマス)と言います。ハリマの物語(あるいはテイルズオブハリマ)のようなタイトルです。

 • Χίλιες και μια νύχτες(ヒーリス ケ ミア ニフテス)|千夜一夜物語
 • Αραβικές νύχτες(アラヴィケス ニフテス)|アラビアンナイト
 • παραμύθια της Χαλιμάς(パラミシア ティス ハリマス)|ハリマの物語

ギリシャ語圏で読まれる翻訳版においては、登場人物「シェヘラザード」の名前が「ハリマ」となっており、作品タイトルとしてもみっつめの「パラミシア…」が最もよく知られています。

それで、このタイトルπαραμύθια της Χαλιμάςも比喩的に「嘘」や「空想」を意味する場合があります。「彼の言ったことはすべてハリマの物語だった」といった感じ。

παραμύθι(パラミーシ・パラミシ・パラミーティ・パラミティ)- 関連項目

同じ分類 [口承] の単語

同じ分類 [文学] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連カテゴリー

παραμύθι(パラミーシ・パラミシ・パラミーティ・パラミティ)- 中性名詞

主な意味

 1. 物語、おとぎ話、童話、メルヘン

読み方

 • パラミーシ・パラミシ・パラミーティ・パラミティ|παραμύθι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • paramythi

英語訳

 1. fairy tale

語形変化

単数複数
主格παραμύθιπαραμύθια
属格παραμυθιούπαραμυθιών
対格παραμύθιπαραμύθια
呼格παραμύθιπαραμύθια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次