κόκκινο

当ページのリンクには広告が含まれています。

κόκκινο(コーキノ・コキノ)は「赤、赤色」という意味の中性名詞です。赤系全般を表す、一般的な単語です。形容詞κόκκινοςの変化した形でもあります。

目次

κόκκινο(コーキノ・コキノ)- 語源・由来

形容詞の κόκκινος から。

 • 古代ギリシャ語:κόκκος|もとの意味は「木の実、種、豆、穀物の粒」。派生して、ケルメスオークの木、その樹皮につくカイガラムシ、この昆虫から取れる赤い染料など
 • -ινος|形容詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:κόκκινος|緋色の
   • ギリシャ語:κόκκινος|赤い、赤色の
    • ギリシャ語:κόκκινο|赤、赤色

κόκκινο(コーキノ・コキノ)- 関連項目

同じ分類 [赤系の色] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

κόκκινο(コーキノ・コキノ)- 中性名詞

主な意味

 1. 赤、赤色

読み方

 • コーキノ・コキノ|κόκκινο

ラテン文字

 • kokkino

英語訳

 1. red

語形変化

単数複数
主格κόκκινο
コーキノ・コキノ
κόκκινα
コーキナ・コキナ
属格κόκκινουκόκκινων
対格κόκκινοκόκκινα
呼格κόκκινοκόκκινα

用例

 • Το κόκκινο είναι ένα από τα τρία βασικά χρώματα του ορατού φωτός.
  コーキノ イネ エナ アポ タ トゥリア ヴァシカ フローマタ トゥ オラトゥ フォトース
  赤は光の三原色のひとつです。

κόκκινο(コーキノ・コキノ)- 形容詞

 • κόκκινοςの単数男性対格、および単数中性主格・対格・呼格
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次