αιμάτινος

当ページのリンクには広告が含まれています。

αιμάτινος(エマーティノス・エマティノス)は「血のように赤い、血まみれの」という意味の形容詞です。鮮やかな赤色や黒みがかった赤色などを表します。

目次

αιμάτινος(エマーティノス・エマティノス)- 語源・由来

「αίμα(血、血液)の色」という意味。

 • 古代ギリシャ語:αἷμα +‎ -ινος|血、血液 + 形容詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:αἱμάτινος|出血した、血まみれの、血のように赤い
   • ギリシャ語:αιμάτινος|血のように赤い、血まみれの

αιμάτινος(エマーティノス・エマティノス)- 関連項目

同じ分類 [赤系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αιμάτινος(エマーティノス・エマティノス)- 形容詞

主な意味

 1. 血のように赤い
 2. 出血した、血まみれの

読み方

 • エマーティノス・エマティノス|αιμάτινος

ラテン文字

 • aimatinos

英語訳

 1. blood red
 2. bloody, bloodstained

語形変化

単数

男性女性中性
主格αιμάτινος
エマーティノス
エマティノス
αιμάτινη
エマーティニ
エマティニ
αιμάτινο
エマーティノ
エマティノ
属格αιμάτινουαιμάτινηςαιμάτινου
対格αιμάτινοαιμάτινηαιμάτινο
呼格αιμάτινεαιμάτινηαιμάτινο

複数

男性女性中性
主格αιμάτινοιαιμάτινεςαιμάτινα
属格αιμάτινωναιμάτινωναιμάτινων
対格αιμάτινουςαιμάτινεςαιμάτινα
呼格αιμάτινοιαιμάτινεςαιμάτινα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次