αιμάτινος

αιμάτινος(エマーティノス)は「血のように赤い、血まみれの」という意味の形容詞です。鮮やかな赤色や黒みがかった赤色などを表します。

αιμάτινος - 語源・由来・派生

αίμα(血、血液)の色の意味。

  • 古代ギリシャ語:αἷμα +‎ -ινος|血、血液+形容詞化の接尾辞
    • αἱμάτινος|出血した、血まみれの、血のように赤い
      • ギリシャ語:αιμάτινος|血のように赤い、血まみれの

αιμάτινος - 形容詞

主な意味

  1. 血のように赤い
  2. 出血した、血まみれの

読み方

エマーティノス

ラテン文字

aimatinos

英語訳

  1. blood red
  2. bloody, bloodstained

語形変化

単数

男性女性中性
主格αιμάτινοςαιμάτινηαιμάτινο
属格αιμάτινουαιμάτινηςαιμάτινου
対格αιμάτινοαιμάτινηαιμάτινο
呼格αιμάτινεαιμάτινηαιμάτινο

複数

男性女性中性
主格αιμάτινοιαιμάτινεςαιμάτινα
属格αιμάτινωναιμάτινωναιμάτινων
対格αιμάτινουςαιμάτινεςαιμάτινα
呼格αιμάτινοιαιμάτινεςαιμάτινα

αιμάτινος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [赤系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語