πορφυρός

πορφυρόςは「貝紫色の、ロイヤルパープルの、ティリアンパープルの」という意味の形容詞です。やや赤味よりの濃い紫色を表します。王者の紫。

πορφυρός - 語源・由来・派生

貝からとれる染料

シリアツブリガイという巻き貝、またその貝からとれる紫色の染料πορφύραに由来。

 • 古代ギリシャ語πορφύραシリアツブリガイとその染料
  • 古代ギリシャ語πορφύρεος貝紫色の
   • ギリシャ語πορφυρός貝紫色の(形容詞)
    • ギリシャ語πορφυρό貝紫色の(中性名詞)

貝紫色は王者の紫とも呼ばれ、ヨーロッパではとっても高貴な色とされています(→άλικος)。

英語のpurpleへ

このπορφύραはラテン語を経て、英語のpurpleになりました。お馴染みの単語ですね。もちろん英語では貝紫色限定でなく、紫色全般を表します。

 • 古代ギリシャ語πορφύραシリアツブリガイとその染料
  • ラテン語purpura紫色の貝類とその色
   • 英語purple紫色

なお、ギリシャ語で「紫色全般」を表す場合にはμοβと言います。フランス語のモーブからの借用語です。

πορφυρός - 形容詞

主な意味

 1. 貝紫色の、ロイヤルパープルの、ティリアンパープルの

読み方

ポルフィロース [πορφυρός]

ラテン文字

porfyros

英語訳

 1. royal purple, tyrian purple

語形変化

単数

男性女性中性
主格πορφυρόςπορφυρήπορφυρό
属格πορφυρούπορφυρήςπορφυρού
対格πορφυρόπορφυρήπορφυρό
呼格πορφυρέπορφυρήπορφυρό

複数

男性女性中性
主格πορφυροίπορφυρέςπορφυρά
属格πορφυρώνπορφυρώνπορφυρών
対格πορφυρούςπορφυρέςπορφυρά
呼格πορφυροίπορφυρέςπορφυρά

πορφυρός - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [紫系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

Illustration by unDraw, Freepik Stories