πορφυρός

当ページのリンクには広告が含まれています。

πορφυρός(ポルフィロース・ポルフィロス)は「貝紫色の、ロイヤルパープルの、ティリアンパープルの」という意味の形容詞です。やや赤味よりの濃い紫色を表します。王者の紫。

目次

πορφυρός(ポルフィロース・ポルフィロス)- 語源・由来

貝からとれる染料

シリアツブリガイという巻き貝🐚、およびその貝からとれる紫色の染料🎨の名前に由来します。

 • 古代ギリシャ語:πορφύρα|シリアツブリガイとその染料
  • πορφύρεος|貝紫色の
   • ギリシャ語:πορφυρός|貝紫色の(形容詞)
    • πορφυρό|貝紫色(名詞)

貝紫色は「王者の紫」とも呼ばれ、ヨーロッパではとっても高貴な色とされています(→άλικος)。

英語のpurpleへ

古代ギリシャ語のπορφύραは、ラテン語を経て英語のpurpleになりました。

 • 古代ギリシャ語:πορφύρα|シリアツブリガイとその染料
  • ラテン語:purpura|紫色の貝類とその色
  • 英語:purple|紫色

なお、ギリシャ語で「紫色全般」を表す場合にはμοβと言います。フランス語のモーブからの借用語です。

πορφυρός(ポルフィロース・ポルフィロス)- 関連項目

同じ分類 [紫系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

πορφυρός(ポルフィロース・ポルフィロス)- 形容詞

主な意味

 1. 貝紫色の、ロイヤルパープルの、ティリアンパープルの

読み方

 • ポルフィロース・ポルフィロス|πορφυρός

ラテン文字

 • porfyros

英語訳

 1. royal purple, tyrian purple

語形変化

単数

男性女性中性
主格πορφυρόςπορφυρήπορφυρό
属格πορφυρούπορφυρήςπορφυρού
対格πορφυρόπορφυρήπορφυρό
呼格πορφυρέπορφυρήπορφυρό

複数

男性女性中性
主格πορφυροίπορφυρέςπορφυρά
属格πορφυρώνπορφυρώνπορφυρών
対格πορφυρούςπορφυρέςπορφυρά
呼格πορφυροίπορφυρέςπορφυρά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次