μενεξεδής

当ページのリンクには広告が含まれています。

μενεξεδής(メネクセディス)は「スミレ色の、紫色の」という意味の形容詞です。

目次

μενεξεδής(メネクセディス)- 語源・由来

ペルシャ語→オスマン語から借用された「スミレ」の派生語。

スミレの花のような鮮やかな紫色や青紫色、あるいはμοβなどと同じく「紫色全般」を表す形容詞です。

単数中性形のμενεξεδίは、名詞として、色の名称「スミレ色」を表します。

 • ペルシャ語→オスマン語:スミレ
  • トルコ語:menekşe
  • ギリシャ語:μενεξές|スミレ、特にニオイスミレ
  • -ής|男性名詞、形容詞などを作る接尾辞
   • ギリシャ語:μενεξεδής|スミレ色の、紫色の(形容詞)
  • -ί|中性名詞などを作る接尾辞
   • μενεξεδί|スミレ色、紫色(名詞)

同義語はβιολετής(ヴィオレティス)やιώδης(イオーディス)など。

μενεξεδής(メネクセディス)- 関連項目

同じ分類 [紫系の色] の単語

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

μενεξεδής(メネクセディス)- 形容詞

主な意味

 1. スミレ色の、紫色の

読み方

 • メネクセディス|μενεξεδής

ラテン文字(ローマ字)表記

 • menexedis

英語訳

 1. violet, purple

語形変化

男性女性中性
単数
主格μενεξεδής
メネクセディス
μενεξεδιά
メネクセディア
μενεξεδί
メネクセディ
属格μενεξεδή,
μενεξεδιού
μενεξεδιάςμενεξεδιού
対格μενεξεδήμενεξεδιάμενεξεδί
呼格μενεξεδήμενεξεδιάμενεξεδί
複数
主格μενεξεδιοίμενεξεδιέςμενεξεδιά
属格μενεξεδιώνμενεξεδιώνμενεξεδιών
対格μενεξεδιούςμενεξεδιέςμενεξεδιά
呼格μενεξεδιοίμενεξεδιέςμενεξεδιά
白水社
¥3,630 (2024/04/04 02:29時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
 • URLをコピーしました!
目次