πορτοκαλής

当ページのリンクには広告が含まれています。

πορτοκαλής(ポルトカリース)は「オレンジ色の」という意味の中性名詞です。赤と黄色の中間を表す、英語のorangeにあたる単語です。

目次

πορτοκαλής(ポルトカリース)- 語源・由来

意味はそのまま「オレンジ🍊の色」。

  • ギリシャ語:πορτοκάλι|オレンジ🍊
    • πορτοκαλής|オレンジ色の、橙色の(形容詞)
    • πορτοκαλί|オレンジ色、橙色(中性名詞)

なお「オレンジ」の名前の起源は「ポルトガル🇵🇹」にあります。詳しくはπορτοκάλι(オレンジ)のページにまとめていますので、あわせてご参照いただけたらと思います。

πορτοκαλής - 形容詞

主な意味

  1. オレンジ色の、橙色の

読み方

  • ポルトカリース|πορτοκαλής

ラテン文字

  • portokalis

英語訳

  1. orange

語形変化

単数

男性女性中性
主格πορτοκαλήςπορτοκαλιάπορτοκαλί
属格(πορτοκαλιού)
πορτοκαλή
πορτοκαλιάς(πορτοκαλιού)
対格πορτοκαλήπορτοκαλιάπορτοκαλί
呼格πορτοκαλήπορτοκαλιάπορτοκαλί

複数

男性女性中性
主格πορτοκαλιοίπορτοκαλιέςπορτοκαλιά
属格πορτοκαλιώνπορτοκαλιώνπορτοκαλιών
対格πορτοκαλιούςπορτοκαλιέςπορτοκαλιά
呼格πορτοκαλιοίπορτοκαλιέςπορτοκαλιά

πορτοκαλής(ポルトカリース)- 関連項目

同じ分類 [黄系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次