πορτοκαλής

πορτοκαλήςは「オレンジ色の」という意味の中性名詞です。赤と黄色の中間を表す、英語のorangeにあたる単語です。

πορτοκαλής - 語源・由来・派生

意味はそのままオレンジ🍊«πορτοκάλι»の色

  • ギリシャ語πορτοκάλι | オレンジ🍊
    • ギリシャ語πορτοκαλής | オレンジ色の、橙色の

なお「オレンジ」の名前の起源は「ポルトガル🇵🇹」にあります。詳しくはπορτοκάλιのページにまとめていますので、あわせてお読みいただけたらと思います。

πορτοκαλής - 形容詞

主な意味

  1. オレンジ色の、橙色の

読み方

ポルトカリース [πορτοκαλής]

ラテン文字

portokalis

英語訳

  1. orange

語形変化

単数

男性女性中性
主格πορτοκαλήςπορτοκαλιάπορτοκαλί
属格(πορτοκαλιού)
πορτοκαλή
πορτοκαλιάς(πορτοκαλιού)
対格πορτοκαλήπορτοκαλιάπορτοκαλί
呼格πορτοκαλήπορτοκαλιάπορτοκαλί

複数

男性女性中性
主格πορτοκαλιοίπορτοκαλιέςπορτοκαλιά
属格πορτοκαλιώνπορτοκαλιώνπορτοκαλιών
対格πορτοκαλιούςπορτοκαλιέςπορτοκαλιά
呼格πορτοκαλιοίπορτοκαλιέςπορτοκαλιά

πορτοκαλής - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [黄系の色] の単語