πράσινος

当ページのリンクには広告が含まれています。

πράσινος(プラシノス・プラーシノス)は「緑色の、熟していない」という意味の形容詞です。

目次

πράσινος(プラシノス・プラーシノス)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「リーキ(西洋ネギ)の色」。

現代では「緑色全般」を表す形容詞です。果実が「熟していない」という意味も。

πράσινοςに限らず、色を表す形容詞の多くは「単数中性形, -ο」がそのまま名詞となり、色の名称として用いられます。

 • 古代ギリシャ語:πράσον|リーキ
  • ギリシャ語:πράσο, πράσσο|リーキ
 • -ινος|形容詞化(色など)の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:πράσινος|リーキのような緑色の、明るい緑色の
   • ギリシャ語:πράσινος|緑色の、熟していない(形容詞)
    • πράσινοι|(πράσινοςの複数男性形)緑の党1
     • πράσινο|(πράσινοςの単数中性形)緑色(名詞)
 • 1. 環境保護主義などの原則に基づいた「緑の政治」の実現を目指す政党・組織の総称。

接頭辞や他の単語とπράσινοςとが組み合わさった「緑系の色」を表す形容詞を列記します。

 • καταπράσινος(カタプラシノス)|真緑色の
  • κατα-|強い程度や下方向
 • ολοπράσινος(オロプラシノス)|真緑色の
  • ολο-|強い程度や全て
 • βαθυπράσινος(ヴァシプラシノス)|深緑色の、濃い緑色の
  • βαθύς|深い、濃い、暗い
 • υποπράσινος(イポプラシノス)|緑がかった
  • υπο-|下、下位、二次的, hypo-
 • πρασινοκίτρινος|黄緑色の
 • πρασινογάλαζος(プラシノガラゾス)|青緑色の
 • γαλαζοπράσινος(ガラゾプラシノス)|青緑色の
 • χρυσοπράσινος(フリソプラシノス)|黄金色がかった緑色の→オリーブ色の
  • χρυσός|金色の/金
 • γκριζοπράσινος(グリゾプラシノス)|灰色がかった緑色の、アッシュグリーンの
  • γκρίζος|灰色の、グレーの

そのほかの「緑系の色」を表す形容詞もいくつか。

 • λαχανής(ラハニス)|ライムグリーンの、明るい黄色がかった緑色の。名詞はλαχανί(ラハニ)
  • λάχανο|キャベツ。なので本来は「キャベツの色」。
 • λαδής(ラディース)|オリーブグリーンの。名詞はλαδί(ラディ)
  • λάδι|オリーブ、オリーブオイル
 • χακί(ハキー)|カーキ色の/カーキ色(名詞も同じ形)

πράσινος(プラシノス・プラーシノス)- 関連項目

同じ分類 [緑系の色] の単語

  同じ分類 [] の単語

  同じ品詞 [形容詞] の単語

  関連ページ

  関連カテゴリー

  πράσινος(プラシノス・プラーシノス)- 形容詞

  主な意味

  1. 緑色の
  2. 熟していない(熟すと色が変わる果実が緑色の状態)

  読み方

  • プラシノス・プラーシノス|πράσινος

  ラテン文字(ローマ字)表記

  • prasinos

  英語訳

  1. green
  2. green, unripe

  語形変化

  男性女性中性
  単数
  主格πράσινοςπράσινηπράσινο
  属格πράσινουπράσινηςπράσινου
  対格πράσινοπράσινηπράσινο
  呼格πράσινεπράσινηπράσινο
  複数
  主格πράσινοιπράσινεςπράσινα
  属格πράσινωνπράσινωνπράσινων
  対格πράσινουςπράσινεςπράσινα
  呼格πράσινοιπράσινεςπράσινα
  白水社
  ¥3,630 (2024/04/04 02:29時点 | Amazon調べ)
  \楽天ポイント5倍セール!/
  楽天市場
  著:山口 大介, イラスト:北島 志織
  ¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  \楽天ポイント5倍セール!/
  楽天市場
  • URLをコピーしました!
  目次