γαλάζιος

当ページのリンクには広告が含まれています。

γαλάζιος(ガラズィオス)は「青い、青色の、穏やかな海のような青色の」という意味の形容詞です。

目次

γαλάζιος(ガラズィオス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「ターコイズ」から。

γαλανόςやγαλάζιοςは、穏やかな海・雲ひとつない空の青色を表すギリシャ特有の単語です。

スカイブルーやペールブルーなどの薄い、鮮やかな青色に対して幅広く用いられます。

 • 古代ギリシャ語:κάλαϊς|ターコイズ(トルコ石)
  • 古代ギリシャ語:γαλάζιος|ターコイズブルーの
   • ギリシャ語:γαλάζιος|穏やかな海の青色の、明るい青色の、淡い青色の、空色の(形容詞)
    • ギリシャ語:γαλάζιο|穏やかな海の青、明るい青、淡い青、空(中性名詞)

γαλάζιος(ガラズィオス)- 関連項目

同じ分類 [青系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

γαλάζιος(ガラズィオス)- 形容詞

主な意味

 1. 穏やかな海の青色の、明るい青色の、淡い青色の、空色の

読み方

 • ガラズィオス|γαλάζιος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • galazios

英語訳

 1. sea blue, light blue, pale blue, sky blue

語形変化

単数

男性女性中性
主格γαλάζιοςγαλάζιαγαλάζιο
属格γαλάζιουγαλάζιαςγαλάζιου
対格γαλάζιογαλάζιαγαλάζιο
呼格γαλάζιεγαλάζιαγαλάζιο

複数

男性女性中性
主格γαλάζιοιγαλάζιεςγαλάζια
属格γαλάζιωνγαλάζιωνγαλάζιων
対格γαλάζιουςγαλάζιεςγαλάζια
呼格γαλάζιοιγαλάζιεςγαλάζια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次