καινούριος

当ページのリンクには広告が含まれています。

καινούριος(ケヌリオス)は「新しい」という意味の形容詞です。

目次

καινούριος(ケヌリオス)- 語源・由来

古代ギリシャ語由来の単語です。

少し古い綴り方でκαινούργιοςと表すこともあります。

 • 印欧祖語:*ken-|新しい
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:καινός|新しい(古:最近の、新鮮な、見慣れない)
   • 古代ギリシャ語:καινός + -ουργός + -ιος|新しい + 作るもの + 形容詞化の接尾辞
    • 古代ギリシャ語・カサレヴサ:καινουργής|新しい
     • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:καινούργιος|新しい
      • ギリシャ語:καινούριος| 新しい(現代的な綴り方)

用法

Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος!
エフティヒズメーノス オ ケヌリオス フローノス
新年あけましておめでとう / 良い年をお迎えください
Happy new year!

καινούριος(ケヌリオス)- 関連項目

同じ分類 [時間] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

καινούριος(ケヌリオス)- 形容詞

主な意味

 1. 新しい

読み方

 • ケヌリオス|καινούριος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kainourios

英語訳

 1. new

語形変化

単数

男性女性中性
主格καινούριοςκαινούριακαινούριο
属格καινούριουκαινούριαςκαινούριου
対格καινούριοκαινούριακαινούριο
呼格καινούριεκαινούριακαινούριο

複数

男性女性中性
主格καινούριοικαινούριεςκαινούρια
属格καινούριωνκαινούριωνκαινούριων
対格καινούριουςκαινούριεςκαινούρια
呼格καινούριοικαινούριεςκαινούρια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次