πρωινός

当ページのリンクには広告が含まれています。

πρωινός(プロイノス・プロイノース)は「朝の」という意味の形容詞です。

目次

πρωινός(プロイノス・プロイノース)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「朝, πρωΐ」から。英語の接頭辞pro-と語源を共にします。

 • 印欧祖語:前の、最初の→副詞化
  • 古代ギリシャ語:πρωΐ|一日の早い時間に、朝の間に
   • ギリシャ語:πρωί|朝
  • 英語(ラテン語などを経て):pro-|前、早いことを表す接頭辞
 • -ινος|形容詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:πρωινός|朝の
   • ギリシャ語:πρωινό|朝、朝食

πρωινός(プロイノス・プロイノース)- 形容詞

主な意味

 1. 朝の

読み方

 • プロイノス・プロイノース|πρωινός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • proinos

英語訳

 1. morning

語形変化

単数

男性女性中性
主格πρωινός
プロイノス・プロイノース
πρωινή
プロイニ・プロイニー
πρωινό
プロイノ
属格πρωινούπρωινήςπρωινού
対格πρωινόπρωινήπρωινό
呼格πρωινέπρωινήπρωινό

複数

男性女性中性
主格πρωινοί
プロイニー
πρωινές
プロイネス・プロイネース
πρωινά
プロイナ・プロイナー
属格πρωινώνπρωινώνπρωινών
対格πρωινούςπρωινέςπρωινά
呼格πρωινοίπρωινέςπρωινά

用例

 • πρωινός καφές|モーニングコーヒー
 • πρωινή χαρά|アサガオ、朝顔(直訳:朝の喜び)

πρωινός(プロイノス・プロイノース)- 関連項目

同じ分類 [時間] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次